Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konferencji „Wartości w europejskich systemach edukacyjnych”

Published by leszek on pon., 12/18/2017 - 11:58

         Ze względu na nadal spywające do nas Państwa zgłoszenia, ostateczny program konferncji opublikujemy w dniu 9.05.2018 r

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji
„Wartości w europejskich systemach edukacyjnych”
Warszawa, 16 maja 2018 r.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
- przesłanie zgłoszenia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres mailowy sekretarza konferencji
- uiszczenie opłaty konferencyjnej najpóźniej do 5 maja 2018 r.

Wpłaty za jedną osobę należy dokonać na konto:

81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

W tytule przelewu prosimy wpisać „Wartości w europejskich systemach edukacyjnych” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Ulgowa opłata konferencyjna wynosi 250 zł i mogą z niej skorzystać prelegenci o statusie doktoranta. 

Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł.W przypadku rezygnacji z konferencji otrzymanie zwrotu wpłaconych środków jest możliwe tylko, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Niestawienie się na konferencję bez uprzedzenia organizatorów przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem konferencji (wyjąwszy ważne wypadki losowe) jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników, a co za tym idzie – nieprzyjęciem tekstu do publikacji pokonferencyjnej. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji. NIE OBEJMUJE NATOMIAST KOSZTÓW DOJAZDU. Osoby biorące czynny udział w konferencji, po przejściu pozytywnej recenzji, mogą nieodpłatnie opublikować swój artykuł naukowy w recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Należy go przesłać do 30.06.2018.

Wymogi formalne dotyczące przygotowania pokonferencyjnej publikacji naukowej są identyczne jak w przypadku kwartalnika Kultura-Media-Teologia:
 
Prosimy o przesłanie tekstu na następujący z podanych adresów:
dr Aleksandra Gralczyk – a.gralczyk@uksw.edu.pl
dr Martyna Żelazkowska – m.zelazkowska@uksw.edu.pl

    

Rejestracja poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

1. Dane osobowe
Miejsce zatrudnienia
2 Abstrakt referatu (do 500 znaków)
UWAGA DOKONANIE WPŁATY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ UNIEMOŻLIWIA WYSTAWIENIE FAKTURY NA INSTYTUCJĘ. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG TERMIN DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT WYNOSI 7 DNI OD DATY WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZATORA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach